KOMMANDE OCH PÅGÅENDE KURSER

REBIRTH
– Creating your new self

Glädjen är källan till allt skapande i livets tjänst.
I flödet som uppstår skapas trådar som binder
samman allt levande. Expansionen höjer frekvensen
och möjliggör det skifte som lägger grunden till
den värld byggd på kärlek, respekt och samhörighet
vi vill skapa.

Genom att välja att se världen och livet ur ett
glädjefyllt perspektiv frigör vi vår kraft och kan
skapa de bästa förutsättningarna för oss själva och
den värld vi lever i. När vi blir medvetna om vår
skapande kraft och vikten av den grund vi väljer
att stå på kan vårt nya jag ta form och bidra till
den förändring vi vill se i världen
Våra guidade meditationer passar alla, nybörjare
såväl som vana meditatörer.
Välkommen!
Marie och Ulla

>> Läs om kursen på pdf

Tid: 04 februari–04 mars,
18–mars– 1 april, (8 måndagar)
kl. 18.30–ca 21.00
Plats: Karlavägen 5, Stockholm
Kursavgift: 3 800 kr
Deltagande på distans: 2 800 kr
> läs mer om att delta på distans

Anmäl dig genom att maila till:
info@connectionpoint.se